Inschrijving kamer van Koophandel Eindhoven: 

Bankrelatie: Rabobank, IBAN NL93RABO0169974294

Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN): 851223862