Peter Ermers, voorzitter

Joke Cremers, secretaris

Jan Brienen, penningmeester

Casperina Kennis, lid

Vacature, lid