In Memoriam aan Loet Volleberg

overleden 23 februari 2019

 

Loet was één van de drijvende krachten en één van de initiatiefnemers van het Hobbycentrum.

Mede door zijn inspanningen is het Hobbycentrum in zijn geheel verhuisd van De Weijer naar het huidige adres aan de Valendries.

Hier konden atelier én een ambachtelijke werkplaats, die voor Loet zo belangrijk was,  gecombineerd worden.

Loet was altijd aanwezig in het Hobbycentrum; zodra hij er niet was, vroeg men al of er iets was met hem. Hij behoorde zogezegd tot het interieur en wilde, als het even kon, als laatste het licht uitdoen.

Zijn adviezen en vooral ook zijn "ongevraagde adviezen"  werden vaak ter harte genomen.

Loet was ook eigenzinnig; nou zeg maar gerust eigenwijs,  als het ging over ideeën in en voor het Hobbycentrum.

Zijn credo daarbij was: "eigenwijs is óók wijs". Wij hielden het meer op zijn "zeer sterk ontwikkelde eigen mening". 

Die mening heeft het Hobbycentrum wel mede gebracht tot zijn huidige vorm; een goede gezellige plek om samen te hobbyen en te "ouwebetten" én tot een sociale ontmoetingsplek .

Zeker dat laatste zal nooit meer zo zijn als vroeger.

Want ja, gezellig was het altijd als Loet in de buurt was.

Had je net een verhaal verteld; kwam Loet nog eens een keer in overtreffende trap.

Wat hebben we gelachen samen.

Loet was een gangmaker op alle gebied; van hobby tot feestavond.

Loet genoot zichtbaar van de muzikale optredens van zijn dochter en kleinzoon, die hij charterde  voor de afsluitende BBQ van onze "Open dag" en was dan nooit te beroerd om op zijn kistdrum het ritme te begeleiden .

In die sfeer was Loet dan ook met geen paard naar huis te krijgen; "het is toch nog gezellig"!

"Pak er nog eens eentje voor mij"! zei hij dan als Wil al met de jas aan klaarstond".

 

Voor de aanstaande uitbreiding van het Hobbycentrum had Loet de tekeningen al klaar.

Dat was nog zijn "laatste missie" zei hij tegen de behandelende artsen.

In het ziekenhuis kreeg hij regelmatig bezoek van deelnemers van het Hobbycentrum. Steevast zei hij dan: "as ik mâr us uit di bed kom en in dieje stoel, dan ben'k er over zes weken wir".

Vanaf zijn opname in december werd hij al erg gemist.

We zagen met zijn allen met lede ogen aan dat zijn conditie sterk achteruit ging en dat de complicaties zich opstapelden.

De laatste week had hij nog een opleving en konden we in het Hobbycentrum vertellen dat het weer wat beter ging. De hoop nam weer toe.

Maar zaterdagavond bereikte ons het bericht dat Loet was overleden.

 

Hoe verschrikkelijk is het om  te horen dat hij nooit meer zal komen.

Hoe verdrietig moet het voor de familie zijn  de man die hen zo na staat

te moeten missen!

We verliezen in Loet een “goeie Lobbes', een "allemansvriend"

en een bekwaam bestuurder die de zaak scherp hield.

Iemand die aan het roer stond, zijn vuisten stevig om het stuurrad,

die wist welke koers hij wilde varen, en dit tot het laatste volhield.

Het is dan ook treffend en zo je wilt veelbetekenend, als we kijken naar zijn laatste werkstuk in het Hobbycentrum:

een therapeutisch stuurrad dat hij maakte voor het Maasziekenhuis, opgebouwd uit gekregen onderdelen van een spinnewiel. Alsof hij zijn gesponnen levensdraad,  wellicht onbewust,

in handen wil leggen van de medische wetenschap?

Het gemis zal groot zijn;

we blijven Loet herdenken in het Hobbycentrum en we hopen dat hij van bovenaf  nog wat tips zal blijven geven.

Loet: namens allen bedankt voor alles.

Rust zacht!

Hobby-zilversmeden schenken processiestaf aan "De Vaart".

Op maandag 12 juni was de overdracht. De acht deelnemers van de Workshop Zilversmeden hebben er alles aan gedaan om nog voor de datum van De Boxmeerse Vaart de processiestaf klaar te krijgen.

De “Staff Processione” zoals hij officieel heet, is het gezamenlijke eindwerkstuk waarmee de deelnemers van de workshop Zilversmeden, de laatste van een in 2015 gestarte serie van 7 workshops, afsloten.

Joop van Dijk coördineerde de serie workshops. De laatste, de workshop ‘Zilversmeden’ startte in september 2016. Met begeleiding van Martien van Els, onze wat meer ervaren deelnemer van de hobbygroep edelsmeden, werkten Corrie Remmen, Victor Wijnhoven, Jan Brienen, Loes Pardoel, Marlea Handels, Mary van den Heuvel en Joop van Dijk, aan dit mooie werkstuk. Joop maakte het basisontwerp van de staf. In samenspraak met de overige deelnemers werd de daadwerkelijke uitvoering besproken en gekozen. Ieder nam, gebruik makend van elkaars kwaliteiten, een deel voor haar of zijn rekening.

De gemaakte kosten voor het werkstuk zijn deels door het hobbycentrum (het toegepaste zilver) en deels door de deelnemers zelf gedragen. 

De meubelmaker van het hobbycentrum, Herman Hopman, maakte een prachtig opbergkistje voor het bovenstuk van de staf.

Door edelsmid en juwelier Le Blanc uit Boxmeer werd een prachtige in facet geslepen robijn geschonken welke als symbolische bloeddruppel opgenomen is in het schild van de staf. 

Zo ontstond een prachtig werkstuk dat gezien mocht worden en waar eenieder trots op was. 

Een waardig werkstuk van Hobbycentrum Boxmeer.

De processiestaf is op zaterdag 17 juni ingezegend in de basiliek van Boxmeer en op zondag 18 juni ingewijd door het meedragen in de Heilige Bloedprocessie van Boxmeer.

De processiestaf is op maandag 12 juni officieel overgedragen aan de Vaartmeesters  Mr. Wim Goossens en Wilma Arts-Daanen. Ook de begunstiger Le Blanc, in de persoon van Eefke Peters, was  aanwezig evenals het voltallig bestuur van het hobbycentrum.

Zelfs onze burgemeester Karel van Soest had zich even vrijgemaakt om de processiestaf te kunnen bewonderen.

Na een welkom door de voorzitter van het hobbycentrum, Peter Ermers, en een inleidend praatje door Joop van Dijk overhandigde deze de “Staff Processione” aan Wim Goossens. 

Na een uitgebreide bewondering van de staf door de aanwezigen was het tijd voor koffie met gebak. 

Na de overdracht en de koffie werd de serie workshops, en met name de workshop Zilversmeden, officieel afgesloten. Dit werd gedaan door het aan de deelnemers uitreiken van de deelnemers-certificaten die door de voorzitter en de coördinator waren ondertekend.

Met een gezellige uitwisseling, bewondering van de certificaten en werkstuk én bezichtiging van het hobbycentrum door de bezoekers kon de overdracht en afsluiting worden afgerond.

Voor meer info: Joop van Dijk, info@koperslagersgilde.nl