Hobby-zilversmeden schenken processiestaf aan "De Vaart".

Op maandag 12 juni was de overdracht. De acht deelnemers van de Workshop Zilversmeden hebben er alles aan gedaan om nog voor de datum van De Boxmeerse Vaart de processiestaf klaar te krijgen.

De “Staff Processione” zoals hij officieel heet, is het gezamenlijke eindwerkstuk waarmee de deelnemers van de workshop Zilversmeden, de laatste van een in 2015 gestarte serie van 7 workshops, afsloten.

Joop van Dijk coördineerde de serie workshops. De laatste, de workshop ‘Zilversmeden’ startte in september 2016. Met begeleiding van Martien van Els, onze wat meer ervaren deelnemer van de hobbygroep edelsmeden, werkten Corrie Remmen, Victor Wijnhoven, Jan Brienen, Loes Pardoel, Marlea Handels, Mary van den Heuvel en Joop van Dijk, aan dit mooie werkstuk. Joop maakte het basisontwerp van de staf. In samenspraak met de overige deelnemers werd de daadwerkelijke uitvoering besproken en gekozen. Ieder nam, gebruik makend van elkaars kwaliteiten, een deel voor haar of zijn rekening.

De gemaakte kosten voor het werkstuk zijn deels door het hobbycentrum (het toegepaste zilver) en deels door de deelnemers zelf gedragen. 

De meubelmaker van het hobbycentrum, Herman Hopman, maakte een prachtig opbergkistje voor het bovenstuk van de staf.

Door edelsmid en juwelier Le Blanc uit Boxmeer werd een prachtige in facet geslepen robijn geschonken welke als symbolische bloeddruppel opgenomen is in het schild van de staf. 

Zo ontstond een prachtig werkstuk dat gezien mocht worden en waar eenieder trots op was. 

Een waardig werkstuk van Hobbycentrum Boxmeer.

De processiestaf is op zaterdag 17 juni ingezegend in de basiliek van Boxmeer en op zondag 18 juni ingewijd door het meedragen in de Heilige Bloedprocessie van Boxmeer.

De processiestaf is op maandag 12 juni officieel overgedragen aan de Vaartmeesters  Mr. Wim Goossens en Wilma Arts-Daanen. Ook de begunstiger Le Blanc, in de persoon van Eefke Peters, was  aanwezig evenals het voltallig bestuur van het hobbycentrum.

Zelfs onze burgemeester Karel van Soest had zich even vrijgemaakt om de processiestaf te kunnen bewonderen.

Na een welkom door de voorzitter van het hobbycentrum, Peter Ermers, en een inleidend praatje door Joop van Dijk overhandigde deze de “Staff Processione” aan Wim Goossens. 

Na een uitgebreide bewondering van de staf door de aanwezigen was het tijd voor koffie met gebak. 

Na de overdracht en de koffie werd de serie workshops, en met name de workshop Zilversmeden, officieel afgesloten. Dit werd gedaan door het aan de deelnemers uitreiken van de deelnemers-certificaten die door de voorzitter en de coördinator waren ondertekend.

Met een gezellige uitwisseling, bewondering van de certificaten en werkstuk én bezichtiging van het hobbycentrum door de bezoekers kon de overdracht en afsluiting worden afgerond.

Voor meer info: Joop van Dijk, info@koperslagersgilde.nl